Nieuwe web-site voor de orthodoxe parochies van Brugge en Oostende

BELANGRIJKE MEDEDELING

VOOR ALLE NIEUWS OVER ONZE
ORTHODOXE PAROCHIES IN BRUGGE EN OOSTENDE

KAN U VOORTAAN TERECHT OP
ONZE WEB-SITES.

OOK DE NIEUWSBERICHTEN EN DE
KRONIEK VAN DE PAROCHIES

KAN U DAAR  ALLES VINDEN.

VOOR DE ORTHODOXE PAROCHIE HH. KONSTANTIJN EN HELENA

TE BRUGGE

http://www.orthodoxie-brugge.org/

VOOR DE ORTHODOXE PAROCHIE HH. KYRILLOS EN METHODIOS

TE OOSTENDE

http://orthodoxie-oostende.org/

 

Nieuwe web-site voor de orthodoxe parochies van Brugge en Oostende

BELANGRIJKE MEDEDELING

VOOR ALLE NIEUWS OVER ONZE
ORTHODOXE PAROCHIES IN BRUGGE EN OOSTENDE

KAN U VOORTAAN TERECHT OP
ONZE VERNIEUWDE WEB-SITES.

VOOR DE ORTHODOXE PAROCHIE HH. KONSTANTIJN EN HELENA

TE BRUGGE

http://www.orthodoxie-brugge.org/

of : KLIK HIER

VOOR DE ORTHODOXE PAROCHIE HH. KYRILLOS EN METHODIOS

TE OOSTENDE

http://orthodoxie-oostende.org/

of: KLIK HIER

Concert “GOSPODI”

Op vrijdag 16 december 2011 richten wij met onze Orthodoxe parochie te Brugge een concert in van orthodoxe liturgische muziek uitgevoerd door het gekende koor ‘GOSPODI’.

Zij brengen een mooi programma met een selectie van liederen van de orthodoxe liturgische traditie uit hun laatste CD ‘Veruyu’ (Ik geloof) . Het koor zingt in het oude Kerkslavisch.

Wat: Concert Orthodoxe Liturgische Muziek
Wie: ‘GOSPODI’
Plaats: Orthodoxe kerk HH. Konstantijn en Helena Ezelstraat 85 te Brugge
Wanneer: vrijdag 16 december toegang vanaf 20u, concert om 20.30u

Kaarten te bekomen:
tel. 0476/499.577
e-mail: orthodoxie.brugge@skynet.be
Kaarten zijn heel beperkt dus wees heel snel!! (Slechts 100 plaatsen)

Het ensemble Gospodi is al bijna 30 jaar een begrip in Vlaanderen en daarbuiten: vier mannen die de mystieke gezangen van de Slavisch-byzantijnse liturgie brengen in een sfeer van eenvoud en tederheid. Met deze psalmen, hymnen en gebeden in het Oudslavisch wordt de luisteraar uitgenodigd om de drukke wereld even achter zich te laten en mee te gaan op een tocht van innerlijke verstilling “zodat wij de Koning van het Heelal kunnen ontvangen…”. Magistrale koorwerken van componisten als Tsjaikovski, Bortnjanski en Archangelski worden door het kwartet uitgevoerd in een eigenzinnige, subtiele samenzang die geen mens onberoerd laat.

Hier kan u luisteren naar enkele liederen.

Een voorproefje kan je vinden op YouTube via deze link: Voorproefje

Meer info op de website van Gospodi: Website

Patroonsfeest van het klooster van de Geboorte van de Moeder Gods in Asten (Nederland).

Op zaterdag 10 september 2011 vierde het orthodox klooster van de Geboorte van de Moeder Gods plechtig zijn patroonsfeest. Het feest wordt normaliter gevierd op 8 september, maar meestal verplaatst naar de dichtstbijzijnde zaterdag.

Pontificale Liturgie voorgegaan door Bisschop Athenagoras van Sinope (Hulpbisschop van onze Metropoliet Panteleimon van België)

De Goddelijke Liturgie werd voorgegaan door Zijne Excellentie Bisschop Athenagoras van Sinope, hulpbisschop van de Metropoliet van België, in concelebratie met 9 priesters en 2 diakens van de Aartsbisdommen van België en dit van Duitsland: Archimandriet Theofanis (Dusseldorf), de Aartspriesters Spyridon Apostolakis (Brussel), Panagiotis Moschonas (Schaarbeek), Emmanuel Kazilas (Genk) en Spyridon Tsekouras (Mons), Oikonomos Bernard Peckstadt (Brugge), de Priesters Josef Moes (Eindhoven), Arkadi Vernikov (Eindhoven) en Georgios Perris (Utrecht), alsook Aartsdiaken Emmanuel Mavrogiannakis (Brussel) en Diaken Ciprian Popescu (Schaarbeek). De twee diakensOnder de aanwezige priesters vermelden we nog: Aartspriester Stavros Triantafyllou, vicaris generaal; en de Vaders Nikolaos Palamianakis (Luik), Diomidis Doulgerakis (Houthalen), Zacharias Malliarakis (Molenbeek), Nikolaos Diakostavrianos (Charleroi), Dimitrios Stamatakis (Etterbeek)…

De artoklasia: zegening van de vijf broden de olie en de wijn.

Bisschop Athenagoras vertegenwoordigde er Zijne Eminentie Metropoliet Panteleimon van België, die de dag voordien naar Griekenland gereisd is voor de begrafenis van zijn voorganger, de betreurde Metropoliet Emilianos Zacharopoulos (Mgr Panteleimon werd vergezeld van Zijn Excellentie Bisschop Maximos van Evmenia en Oikonomos Angelos Kamalidis van de Parochie van Antwerpen).

Na de Goddelijke Liturgie werd in de tuin van het klooster een ‘Artoklasia’ (zegening van de vijf broden) gevierd, evenals een ‘Trisagion’ (gedachtenis) voor Metropoliet Emilianos Zacharopoulos die de eerste Metropoliet van België en Exarch van Nederland en Luxemburg was en deze dag ten grave werd gedragen. Honderden gelovigen kwamen uit Nederland, België en Duitsland om deel te nemen aan dit kloosterfeest. De zusters deden alles wat zij konden om iedereen op de juiste manier te verwelkomen. In de namiddag werd nog een ‘Paraklisis’ (smeekgebed aan de Moeder Gods) gezongen voor de overste van het klooster, Moeder Maria, die in het ziekenhuis werd opgenomen.

Het klooster werd door Moeder Maria gesticht in 1988. Ze is Nederlandse maar verbleef lange jaren in Servië en Griekenland, in verschillende monastieke gemeenschappen. Het klooster telt nu zes zusters, die afkomstig zijn uit verschillende landen van de wereld.

Voor meer foto’s: Klik hier

Overlijden van de eerste orthodoxe metropoliet van België, Mgr. Emilianos

Brussel – Vanavond, 8 september 2011, is in Athene Metropoliet Emilianos Zacharopoulos overleden. Hij was de eerste orthodoxe Metropoliet van België en Exarch van Nederland en Luxemburg (Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel) en dit van 1969 tot 1982. Hij was 96 jaar en woonde sinds 1983 in Griekenland.

Mgr. Emilianos eerste Metropoliet van ons Aartsbisdom ter Zaliger Gedachtenis (links) en Metropoliet Panteleimon onze huidige Metropoliet van België (rechts)

Metropoliet Emilianos Zacharopoulos werd geboren in 1915, op het eiland Halki, nabij Constantinopel (Istanbul). In 1936 behaalde hij een Master in Theologie van het befaamde Theologisch Instituut van Halki (Turkije). In 1937 werd hij tot diaken gewijd voor de Parochie van de HH. Constantijn & Helena in Constantinopel. Nadien werd hij geroepen om als diaken te dienen in de zetel van het Oecumenisch Patriarchaat. De Oecumenische Patriarch Athenagoras benoemde hem later tot Groot Vicaris Generaal van het Oecumenisch Patriarchaat en wijdde hem tot priester. In 1959 werd hij door de Heilige Synode van het Oecumenisch Patriarchaat eenparig verkozen tot Metropoliet van Selevkia. In 1964 Werd hij door Turkije verbannen, maar toen in 1969 het Patriarchaat een Aartsbisdom stichtte voor België, Nederland en Luxemburg, werd hij unaniem verkozen tot de eerste Metropoliet (aartsbisschop) ervan. Hij werd plechtig geïntroniseerd op 11 november 1969 in de Orthodoxe Kathedraal van de HH. Aartsengelen, Stalingradlaan te Brussel. Enkele jaren later liet hij zich omringen door 2 jonge hulpbisschoppen, waarvan de eerste, Panteleimon Kontogiannis, zijn opvolger werd, want inderdaad in december 1982 benoemde de Heilige Synode van het Oecumenisch Patriarchaat hem tot Metropoliet van Kos (Griekenland), functie die hij waarnam tot in 2009.

Mgr Emilianos en Justine

Metropoliet Emilianos heeft in moeilijke omstandigheden en in tijden waarin de Orthodoxe Kerk in ons land nog niet erkend was, de basis gelegd van het orthodox Aartsbisdom van België, nieuwe parochies gesticht en de eerste contacten gelegd met de overheid.

Aanstaande zaterdag 10 september 2011 wordt in de kerk van de Heilige Barbara in Palaio Faliron, Athene de Dienst van Overleden gezongen van Metropoliet Emilanos, waarna hij ten grave zal worden gedragen.

Metropoliet Panteleimon, zijn hulpbisschoppen, de clerus en de gelovigen van orthodox Aartsbisdom van België en Exarchaat van Nederland en Luxemburg betuigen hun medeleven aan de familie van de betreurde hiërarch.

Bron: “Pressoffice of the orthodox Archdiocese of Belgium”

Bezoek van Vader Bernard en familie aan Mgr Emilianos in de Metropolia van Kos ( augustus 2003 )

Boodschap van Z.A. de Oecumenische Patriarch Bartholomeos bij het begin van het Kerkelijk jaar 01-09-2011

+BARTHOLOMEUS

Door de genade van God

Aartsbisschop van Constantinopel, het Nieuwe Rome en

Oecumenisch Patriarch.

Dat de genade en de vrede van Onze Heer  en God en Verlosser Jezus Christus

Schepper van alle dingen zij met geheel zijn Kerk

Welbeminde kinderen in de Heer,

Z.A. De Oecumenische Patriarch Bartholomeos

Vandaag strekt ons de genade van God tot eer, bij het begin van dit nieuwe kerkelijk jaar, een nieuwe cyclus van feesten, waaruit wij putten aan de bronnen van de zegeningen. Zo worden wij opgeroepen  een spirituele strijd te voeren om de belofte, heiligen te worden, dit wil zeggen “naar de gelijkenis met God’ te realiseren.

Echter, vandaag, de 1e september, wordt de eerste dag van het kerkelijk jaar toegewijd aan het initiatief van het Oecumenisch Patriarchaat namelijk dit van het gebed voor ons leefmilieu. Zo een beslissing is in niets tegengesteld, aan het begin van het kerkelijk jaar; het gaat, voor alles, om een spirituele strijd die leidt tot een goede verandering van de mens en bijdraagt aan de verbetering van zijn relaties met de leefomgeving en de gevoeligheid van de mens ten gunste van zijn bescherming en zijn  veiligheid.

            Zo loven wij vandaag de heilige naam van God, want hij begunstigt de mensheid met de gave van de natuur, hij onderhoudt ze en ondersteunt ze, voor zover hij de natuur innerlijk omvormt waarin de mens zich kan ontwikkelen, lichaam en ziel. Tegelijk kunnen wij niet zwijgzaam blijven voor het feit dat de mens deze gave van God niet meer eert zoals het zou moeten en ze integendeel vernietigt door gulzigheid of nog door doelstellingen die zuiver egoïstisch zijn.

            Onze leefomgeving is samengesteld, zoals wij weten, uit de aarde, het water, de zon, de lucht, en de ganse fauna en flora. De mens heeft de mogelijkheid om de natuur uit te baten voor zijn eigen goed, maar binnen bepaalde limieten. Immers, zijn daden moeten gezien worden door het prisma van de duurzame ontwikkeling, door de mogelijkheid om de verbruikte energie te reproduceren, door de bescherming van alle levende wezens, de dieren en de schepping. Bovendien is een goede manier om de exploitatie van de natuur onder ogen te zien ook een gebod van God aan de mens. Het is hem gegeven nog voor de zondeval. Het overschrijden van deze limiet is ongelukkiglijk karakteristiek voor de twee laatste eeuwen van de geschiedenis van het menselijk geslacht. Dit fenomeen vernietigt de harmonie van de natuurlijke systemen van de leefomgeving, het leidt tot een oververzadiging en ontbinding van de schepping, maar ook van de mens, die niet kan leven in een ecosysteem waarvan het evenwicht onherstelbaar vernietigd is. Het resultaat van zo een verschijnsel maakt de weg vrij voor de uitbreiding en verspreiding van ziekten, voor de verontreiniging van voedingswaren, en dit als gevolg van menselijk ingrijpen.

            Op onze dagen is het van belang om de belangrijke betekenis van de bossen en de flora in het algemeen te onderlijnen ten voordele van de duurzaamheid van het aardse ecosysteem, en op dezelfde wijze voor het behoud van de waterbronnen. Men moet ook de grote bijdrage van de dieren niet onderschatten voor dit goed functioneren. De dieren zijn altijd de grote vrienden van de mens geweest en beantwoorden aan zijn behoeften, want zij voorzagen en voorzien nog altijd de mens van voedsel, kleding, en als transportmiddel. Zij zijn ook bescherming en gezelschap. De mensen en de dieren hebben een zeer nauwe band met elkaar, zoals ook de gebeurtenis van de schepping het bewijst, waar mensen en dieren op dezelfde dag zijn geschapen (Gen 1,24-31), of nog, wanneer God aan Noach beveelt om tijdens de zondvloed een koppel van elk dier te behouden (Gen 6,19) is karakteristiek. Immers, God toont een bijzondere zorg aan het redden van het dierenrijk. In het leven van de heiligen vinden wij vele aanduidingen die handelen over de buitengewone relatie tussen de Heiligen en de wilde dieren. Deze laatsten onderhouden echter in andere omstandigheden zich niet vriendschappelijk met de mens. Dit is echter niet te wijten aan hun slechte natuur, maar wel aan de weerstand van de mens ten overstaan van Gods genade en als gevolg daarvan, aan zijn conflictsituatie met de elementen, de dieren en de andere levende wezens van de natuur. Anderzijds beïnvloeden de consequenties van het verval van de relaties van Adam en Eva te overstaan van hun schepper deze van de leefomgeving: “De aarde zal vervloekt zijn omwille van u. Zwoegend zult u van hem eten, alle dagen van uw leven. Distels en doornen zal hij voortbrengen, met veldgewas moet gij u voeden. In het zweet zult gij werken voor uw brood, tot gij terugkeert naar de grond waaruit gij genomen zijt” (Gen 3,17-19). De verzoening van de mens met God houdt ook de verzoening in met de elementen van de natuur.

            Het is evident in deze zin, dat de goede relaties van de mens ten overstaan van de leefomgeving zich ontwikkelen wanneer, parallel hiermee zijn goede relaties met God zich ontwikkelen. Het synaxarion geeft ons een bekende gebeurtenis weer dat goed bekend is uit het leven van de Heilige Antonios de Grote, die, tot de leeftijd van 90 jaar gekomen, besloot, door de inspiratie van een engel van God, om zich te laten wegcijferen in de woestijn en een andere anachoreet, de Heilige Paulus van Thebe, ging opzoeken opdat hij door hem spirituele troost zou ontvangen. Hij ging drie dagen op weg, en ontdekte sporen van wilde dieren, voor hij viel voor een leeuw. Deze laatste maakte voor hem een kalme buiging en leidde de Heilige Antonios de Grote naar de grot van de Heilige Paulus, waar hij hem vond terwijl hij zich liet bedienen door wilde dieren. Een raaf bracht hem zijn dagelijks brood! De dag zelf van het bezoek van de Heilige Antonios de Grote bracht hij een dubbele portie voor hem en zijn bezoeker !

            Deze heiligen, die goede relaties hadden ontwikkeld met God, hadden dezelfde relaties met alle dieren uit de natuur. Deze schepping van goede relaties ten overstaan van God moet onze voornaamste bekommernis uitmaken, en in dit perspectief moeten wij onze eigen relaties met de wereld der dieren, met de planten en de bloemen en het geheel van de levenloze dingen weer op hun juiste plaats zetten. Zo is ook de liefde voor de dieren geen steriele sociale gebeurtenis voor onze welbeminde dieren, ongelukkiglijk dikwijls vergezeld met de ongevoeligheid voor het lijden van andere mensen, die naar het beeld van God zijn gemaakt, maar het resultaat van onze goede relaties met de Schepper van alle dingen.

            Dat de Schepper van alle goed, van het heelal en van de aarde, van zijn ecosysteem, voor ons allen een bron van inspiratie mag zijn opdat wij ons op barmhartige wijze zouden gedragen tegenover elk element van de natuur, met een liefdevol hart ten overstaan van alles: mensen, dieren en planten. Want zoals de Heilige Isaak de Syriër het zei antwoordend op deze vraag: “Wat is een liefdevol hart?” “Een liefdevol hart is een hart die strijdt voor gans de schepping, voor de mensen, voor de vogels die een prooi zijn, voor de dieren en voor het geheel van het geschapene. Tranen vloeien ter hunner gedachtenis en herinnering. Omwille van de grootheid van zijn liefde, beklemt zijn hart en het is niet mogelijk om het minste lijden te verdragen of te verstaan, zelfs het minste dat zich in de schepping manifesteert (Heilige Isaak de Syriër, Traité Ascétique, 81).

            Het is in deze geest van medelijden voor gans de schepping dat wij de gave die God, als meester van de schepping, aan ons heeft gegeven zullen eren door onze vaderlijke genegenheid te tonen voor zijn elementen, waaraan wij zullen gehoorzamen nadat wij onze eigen welwillende bereidheid hiervoor hebben ingezien. Zij beantwoorden dus met filantropie en dienstvaardigheid aan onze behoeften.

                                                                                    De 1e september 2011

                                  +BARTHOLOMEUS van Constantinopel

                                    Vurige voorspreker bij God

Z.A. De Oecumenische Patriarch Bartholomeos, ook wel de "Groene Patriarch genoemd", bezoek aan de Pontus.

Bezoeken aan onze parochie voor het Feest van de Ontslaping van de Moeder Gods.

Bezoek van Bisschop Athenagoras van Sinope, Vader Ignace Peckstadt (uit Gent) en Vader Theophile Pelgrims (uit Brussel) aan onze parochie.

Voor het voorfeest van de Ontslaping van de Moeder Gods hadden wij het bezoek in onze kerk van Bisschop Athenagoras van Sinope, (hulpbisschop van onze Metropoliet Panteleimon van België) Aartspriester Ignace Peckstadt, (van de parochie van de Apostel Andreas te Gent) en Priester Theophile Pelgrims (uit Brussel).

Anticipatie voor het feest van de Ontslaping van de Moeder Gods

Het werd een feestelijke Goddelijke Liturgie die pontificaal werd voorgaan door Bisschop Athenagoras, in concelebratie met Vader Ignace, Vader Theophile en Vader Bernard Peckstadt, de rector van de parochie.

Nagedachtenis dienst voor de dienaar Gods Antoine Van Bruaene

Op het einde van de Goddelijke Liturgie volgde een dienst van nagedachtenis voor enkele dierbare overledenen, in het bijzonder voor de dienaar Gods Antoine Van Bruaene, die 20 jaar geleden geboren werd voor de eeuwigheid. Verder ook nog voor Jozef de vader van Patrick Dezillie, voor Maria de moeder van Costel en voor Anastasia, echtgenote van Harrold.

Monseigneur bracht hier speciaal in herinnering Antoine (vader van Cathy en schoonvader van Paul Remerie) die 20 jaar geleden van ons heen is gegaan. Antoine was samen met Vader Ignace één van de grondleggers van de Orthodoxie in Vlaanderen. Zo namen zij reeds begin de jaren 60 deel aan verschillende voordrachten in Brussel met als sprekers Mgr Basile Krivocheine, Metropoliet Anthony Bloom, Vader Pierre Struve, Vader Virgil Georgiou, Prof. Olivier Clément e.a.

Antoine van Bruaene (Orthodox congres Gent)

In die jaren zestig besloten zij een genootschap op te richten onder de naam “APOSTOLOS ANDREAS – contacten met de Orthodoxie”, en nodigden vele bekende orthodoxe personaliteiten uit, bisschoppen, priesters, monniken en theologen, om voordrachten te houden over de orthodoxe spiritualiteit, ecclesiologie e.a. Samen stichtten zij de eerste orthodoxe parochie in Vlaanderen, de parochie van de Heilige Apostel Andreas in Gent (1972).

Men kon Antoine theoloog-autodidact noemen. Hij was evenals Vader Ignace advocaat aan de Balie van Gent. Hij was zeer begaan met de inplanting van de Orthodoxie op eigen bodem. Zijn gedachtenis zij eeuwig!

Vader Ignace en Vader Theophile

Verder verwelkomde Mgr Athenagoras ook Vader Ignace die lange tijd door ziekte beproefd werd, maar dank zij God goed herstellend is, alsook Matouschka Mita die steeds aan zijn zijde staat en hem bijstond in de periode van zijn ziekte. Hij verwelkomde tevens Vader Theophile, die zich reeds thuis voelt in onze parochie.

Kerkgang van Maxim

Alvorens dat Vader Theophile het antidoron uitdeelde, deed Vader Bernard nog de eerste kerkgang van Iryna samen met haar zoontje Maxim.

Tenslotte was er nog een gezellig samen zijn in onze ontvangstzaal.